lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Nowa aktualność

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat świebodziński Gminy Świebodzin Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności

03.01.2014, dodał: Monika Seifert (Ośrodek Pomocy Społecznej, Świebodzin)

Realizując jedno z działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w szkołach podstawowych w Gminie Świebodzin została przeprowadzona ankieta „Stop przemocy”. 

Ankieta miała na celu zebranie informacji w jaki sposób dzieci postrzegają zjawisko przemocy. Na podstawie zebranych danych stworzono materiał do  pogadanek które zostały przeprowadzone w szkołach. Celem tego działania było uświadomienie uczniom czym jest zjawisko przemocy, jakie są jego rodzaje i skutki. Przekazano informację gdzie można zwrócić się o pomoc w momencie kiedy  ktoś z nas zetknie się z przemocą. Prezentacja dotyczyła procedury „Niebieskiej Karty”, a także działania zespołu interdyscyplinarnego który funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie.

 Dzieci podczas pogadanek z zaciekawieniem wsłuchiwały się w treści które były im przekazywane. Po prezentacji miały możliwość zadawania pytań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyniki przeprowadzonej ankiety które zostały przedstawione podczas prezentacji. Na zakończenie spotkania zostały rozdane ulotki z informacjami dotyczącymi pojęcia i rodzajów przemocy, informacjami o instytucjach które udzielają pomocy osobą dotkniętym przemocą podano również  numer telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.

Przemoc jest zjawiskiem które coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu. Zarówno dzieci jak i osoby dorosłe dotknięte tym zjawiskiem, należy uświadamiać o możliwości szukania  pomoc we właściwych instytucjach. Poprzez realizację działań związanych z problemem przemocy osobą dotkniętym tym zjawiskiem dajemy szansę na zmianę życia. 

POWRÓT

Obrazy

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x