lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Przekazanie zaktualizowanych baz teleadresowych instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Aktualności

05.07.2023, dodał: Marta Kusz (Administrator users)

Aktualna baza teleadresowa instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej na terenie województwa lubuskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w porozumieniu z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, udostępnia zaktualizowaną  bazę danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej.

Poniżej przekazujemy linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które na terenie województwa lubuskiego udzielają pomocy na rzecz ww. klientów :

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

4. Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doznających przemocy domowej :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

5. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

6. Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

7. Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

8. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

9.  Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

10. Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia :

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

11. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą domową - wyszukiwarka :

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x