lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Po pierwsze: DZIAŁANIE"

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat zielonogórski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komunikaty

23.09.2016, dodał: Ewa Rechtziegel (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat zielonogórski)

21 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Po pierwsze: DZIAŁANIE”. Spotkanie przedstawicieli różnych służb, instytucji i organizacji działających w obszarze przemocy zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. 

Forum otworzyła Pani Anna Gołębska, dyrektor PCPR:

„Zapraszamy do żywej dyskusji specjalistów różnych dziedzin. Zależy nam na tym, by po pierwsze poznać praktykę działania służb i instytucji z pierwszej ręki, czyli od Państwa – praktyków działania w służbie społecznej, a po drugie – co czynimy wprost – chcemy umożliwić Państwu dialog. Stoimy na stanowisku, że skuteczne będą działania poparte właśnie dialogiem, który buduje zrozumienie dla praktyk prowadzonych w różnych miejscach, przez wielu specjalistów. Dialog ma szansę zapobiegać zjawiskom wzajemnego oskarżania czy nieporozumień, kiedy są one najmniej pożądane, kiedy potrzebna jest pomoc, kiedy potrzebne jest właśnie działanie. Dialog, poza budowaniem jedności i solidarności, otwiera umysły – pozwala nie tylko dostrzec niedociągnięcia stojące na przeszkodzie skutecznego działania, ale przede wszystkim umożliwia wypracowanie nowych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Rozmowa, do której zapraszamy, to szansa na przekazywanie informacji, podzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami oraz na zarażanie ideami.”

Formuła czterogodzinnego spotkania zakładała, kierowaną przez moderatora, dyskusję specjalistów – praktyków w czterech blokach tematycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, placówek oświatowych i wychowawczych oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze, jak też organizacji pozarządowych: Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz  Kobiet BABA i Fundacji Boczne Drogi.

Przyjęta forma spotkania pozwoliła zrealizować zamierzone cele: krótkie prezentacje przedstawione przez prelegentów pozwoliły uczestnikom poznać, odświeżyć i uporządkować wiedzę na temat działania służb i instytucji w obszarze przemocy, a żywa dyskusja specjalistów z różnych dziedzin pozwoliła na podzielenie się własnymi spostrzeżeniami
i pomysłami.

Forum było szansą na rozwianie wątpliwości oraz refleksję wokół tematu, który wciąż pozostaje aktualny. Otwarta forma spotkania została doceniona przez zaproszonych gości, a wielu z nich wyraziło chęć uczestniczenia w podobnych  przedsięwzięciach w przyszłości. 

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x