lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Nieodpłatna pomoc prawna

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat słubicki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności

07.01.2016, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) Powiat Słubicki od 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta przysługuje osobom fizycznym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom:

1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
5) które nie ukończyły 26 lat,
6) które ukończyły 65 lat,
7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie powiatu w dwóch punktach:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
(pomieszczenie nr 8) ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

harmonogram udzielania pomocy:

* poniedziałki od godz. 15:00 do godz. 19:00
* wtorki od godz. 9:00 do godz. 13:00;
* środy od godz. 15:00 do godz. 19:00;
* czwartki od godz. 9:00 do godz. 13:00;
* piątki od godz. 9:00 do godz. 13:00.

2. Miejski Dom Kultury w Rzepinie (świetlica nr 2)
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin

harmonogram udzielania pomocy:

* poniedziałki od godz. 12:00 do godz. 17:00;
* wtorki od godz. 8:00 do godz. 14:00;
* środy od godz. 8:00 do godz. 12:00;
* czwartki od godz. 12:00 do godz. 17:00.

Pomoc prawną będą świadczyć adwokaci i radcy prawni. Pomoc ta będzie polegała na:
* poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
* wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
* pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
* sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x