lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenie dla osób pracujących w obszarze przemocy w rodzinie

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Aktualności

21.03.2014, dodał: Karolina Mazur (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miasto Gorzów Wlkp.)

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych w dziedzinach wymagających specjalistycznego przygotowania tj. np.: przeprowadzanie interwencji, pomoc psychologiczna osób uwikłanym w przemoc w rodzinie prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, praca w specjalistycznych placówkach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. Skierowany do różnych grup zawodowych: pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Zajęcia realizowane będą w formie wykładowo/ warsztatowej z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników.
Metody wykorzystywane w trakcie szkolenia: mini wykłady, studium przypadku, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia, praca indywidualna

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

http://dwakrzesla.pl/?p=292

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x