lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Aktualności

06.12.2013, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Zadania Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Działania chroniące ofiary przemocy w rodzinie, podejmowane przez policję zgodnie z kompetencjami, to: interwencja w sytuacji uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”; udzielenie ofierze przemocy w rodziny niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie, o ile to możliwe, ze sprawcą przemocy w rodzinie, rozmowy, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy przemocy w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwanie sprawcy przemocy w rodzinie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego.

WIĘCEJ

30.11.2013, dodał: (Komenda Miejska Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Prawa ofiar przestępstw

Każda osoba fizyczna, której dobro chronione prawem (m.in. życie, zdrowie, godność, wolność, mienie) zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi jest uznawana wg prawa za ofiarę i może żądać respektowania praw ofiary.

WIĘCEJ

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x