lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Aktualności

08.01.2015, dodał: Adam Paszkowski (Administrator users)

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Głównym celem warsztatów, prowadzonych pod przewodnictwem prof. Grażyny Miłkowskiej i dr Anity Kucharskiej-Dziedzic, było przygotowanie grupy roboczej do stworzenia założeń programu edukacyjno-profilaktycznego skierowanego do rodzin zagrożonych przemocą domową. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z propagowaniem prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabywaniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnieniem opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

Finalnym efektem podjętych działań było opracowanie przez prof. Grażynę Miłkowską i dr Anitę Kucharską-Dziedzic   programu ukierunkowanego na rodziny zagrożone przemocą w rodzinie, który może być dużą pomocą w pracy edukacyjno-profilaktycznej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej – w załączeniu – przekazujemy Państwu pełny tekst   Programu profilaktycznego dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie  w województwie lubuskim z nadzieją, że będzie on przydatnym narzędziem dla pracowników jednostek samorządowych zajmujących się problemem przemocy domowej w naszym regionie.

POWRÓT

Pliki do pobrania

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x