lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Rusza program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat zielonogórski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komunikaty

17.02.2017, dodał: Ewa Rechtziegel (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat zielonogórski)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, iż od dnia 06.03.2017r. rozpoczyna realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze (budynek Starostwa Powiatowego) przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze, pokój nr 1,  o godz. 17.00. 

Kolejne spotkania odbywać się będą w miejscu ustalonym z przybyłymi na pierwsze zajęcia.

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony jest w formie działań psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. W zakresie tematycznym prowadzonych zajęć znajdują się następujące tematy:

  • procedura Niebieskiej Karty,
  • rodzina, jako podstawowa społeczna jednostka organizacyjna, cechy rodziny dysfunkcyjnej
  • konflikty, problemy występujące w rodzinie,
  • przemoc – definicja, rodzaje,
  • konflikt – sposoby radzenia sobie z napięciem i rozpoznawania sytuacji krytycznych,
  • emocje – rozpoznawanie, nazywanie, radzenie sobie, ze szczególnym uwzględnieniem gniewu, złości,
  • komunikacja interpersonalna – reguły efektywnej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem werbalnych i niewerbalnych przekazów agresji,
  • asertywność jako sposób obrony i radzenia sobie na co dzień (trening asertywności),normy, zasady, reguły życia społecznego – od definicji do praktyki,
  • uzależnienia – definicja, rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne.

Jedna edycja programu obejmuje 60 godzin terapeutycznych.  Zakończenie programu planowane jest do końca lipca br.

Kolejna edycja programu planowana jest w okresie od września do grudnia 2017r. 

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x