lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat zielonogórski Gminy Zielona Góra

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
65-021 Zielona Góra

tel. 68 475 56 55, 68 475 56 57
e-mail: pomocspoleczna@gops.gminazg.pl

NAPISZ DO NAS

Aktualności

06.11.2013, dodał: Aleksandra Urbanowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra)

FORMY POMOCY

Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferujemy pomoc w następujących formach:

WIĘCEJ

06.11.2013, dodał: Aleksandra Urbanowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra)

Pracownicy socjalni i rejony

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze pracuje 6 pracowników socjalnych, każdy pracownik odpowiedzialny jest za inną miejscowość. 

Osoby chcące uzyskać pomoc, powinny skontaktować się z pracownikiem zajmującym się rejonem, w którym dana osoba mieszka.

Dodaję, że miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania

WIĘCEJ

30.10.2013, dodał: Aleksandra Urbanowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra)

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

WIĘCEJ

30.10.2013, dodał: Aleksandra Urbanowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra)

Dzielnicowi z terenu gminy Zielona Góra

II REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik II Rewiru Dzielnicowych

mł.asp. Maciej Chalecki
tel. 68 476 13 50
kom. 519534605

WIĘCEJ

30.10.2013, dodał: Aleksandra Urbanowska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zielona Góra)

Zasady przyznawania pomocy

 Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia
 lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy - w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza (art. 8 ust 1,2 ustawy o pomocy społecznej):
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

WIĘCEJ

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x