lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

"Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Powiat sulęciński Gminy Sulęcin Ośrodek Pomocy Społecznej Aktualności

07.11.2016, dodał: Aldona Żuk (Ośrodek Pomocy Społecznej, Sulęcin)

4 listopada 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Konferencja skierowana była do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, kuratorów sądowych, pielęgniarek środowiskowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rolę gospodarza pełnił Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik. „Przemoc seksualna wobec dzieci”, to pierwsze wystąpienie Kierownika Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab.  ZBIGNIEWA   IZDEBSKIEGO.  Następnie Prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „BABA”, tegoroczna laureatka nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta  za działalność społeczną dr ANITA KUCHARSKA – DZIEDZIC  przedstawiła wykład „Rodzina dotknięta przemocą, dziecko jako pokrzywdzone przemocą  i świadek. Założenia, wzorce i standardy  pomocy i wsparcia w Stowarzyszeniu BABA”. Kolejny wykładowca, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.kom. JUSTYNA ŁAWRESZUK prezentując wykład ”Rola i zadania Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - procedura "Niebieskie Karty", szacowanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia”, przedstawiła statystyki policyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej wobec dzieci w województwie lubuskim.

Pani EDYTA KOWALSKA,  na co dzień nauczycielka, specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, zaprezentowała systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą 
w placówkach oświatowych wg programu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie w konferencji udział wzięły: inspektor ds. profilaktyki społecznej Aldona Żuk  i asystent rodziny, mediator OPS  Urszula Komar.

 

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x