lubuska tarcza wobec przemocy, lubuska niebieska tarcza, lubuski portal przeciw przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie, przemoc domowa, pomoc ofiarom przemocy
Wersja do druku

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w Gorzowie Wlkp.

Lubuska Niebieska Tarcza wobec przemocy - lubuski portal dla ofiar przemocy Znajdź pomoc Miasto Gorzów Wlkp. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Aktualności

21.04.2015, dodał: Karolina Mazur (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Miasto Gorzów Wlkp.)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów do programu korekcyjno–edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Program jest skierowany do osób dorosłych, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej – w tym przypadku programy korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii, innych , w których uczestnictwo osoby stosującej przemoc, wynika z jej osobistej decyzji podejmowanej w związku z jej kontaktem z różnymi instytucjami.

Zajęcia odbywać  się będą dwa razy w  tygodniu, czas trwania jednej sesji wynosi pięć godzin dydaktycznych, przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami nie będą dłuższe niż tydzień. Łączna ilość zajęć w grupie wynosi 60 godzin. Przewidujemy również konsultacje indywidualne. Spotkania indywidualne oraz grupowe będą się odbywały w Zespole Pracy Socjalnej przy ulicy Jagieły 7 w Gorzowie Wlkp

Program będzie obejmował oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i resocjalizacyjne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy zagrożenie stosowania przez nich przemocy w rodzinie. Programem planujemy  objąć 15 osób.

Grupa będzie miała charakter zamknięty i rozpoczyna pracę 12 czerwca 2015 roku. Terminy rekrutacji 23.04.2015 godz. 11-13, 06.05.2015 godz. 15-17, 14.06.2015 godz. 11-13
numer kontaktowy 508816501.

POWRÓT

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x