W Zbąszynku o przemocy.

09.06.2014, dodał: Krzysztof Krzywak (Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zbąszynek)

W dniu 3 czerwca br. odbyło się kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu odbywającym się w siedzibie OPS uczestniczyło 8 członków GZI. Podczas spotkania wysłuchano sprawozdania z przebiegu prac Grup Roboczych GZI w okresie od marca do maja br. oraz omówiono bieżące sprawy zgłoszone przez członków GZI.

W okresie od marca do maja br. odbyło się 10 spotkań Grup Roboczych, zakończono prowadzenie procedury NK w trzech rodzinach, indywidualny plan pomocy realizowany jest nadal w sześciu rodzinach. W omawianym  okresie do przewodniczącego GZI wpłynęły 4 nowe Niebieskie Karty założone przez Policję  w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty do rozpatrzenia każdej sprawy powołano odrębną grupę roboczą  składającą się z przedstawicieli różnych podmiotów mogących  przyczynić się do rozwiązania  sytuacji kryzysowej w rodzinie. Przeanalizowano zasoby organizacyjne w zakresie wsparcia psychologiczno-prawnego rodzin. Kolejne spotkanie GZI odbędzie się w dniu  03.09.2014r. Posiedzenia całego składu Zespołu odbywają się raz na kwartał.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x