Nowa aktualność

30.09.2015, dodał: Monika Seifert (Ośrodek Pomocy Społecznej, Świebodzin)

Happening „Przemoc – nie bądź obojętny” był jednym z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017. 

Happening miał na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie oraz rozpowszechnianie informacji o lokalnym systemie wsparcia dla osób uwikłanych w to zjawisko. Do udziału w w/w przedsięwzięciu tut. Ośrodek zaprosił Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świebodzinie, Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Świebodzinie. Happening został poprzedzony przeprowadzeniem zajęć dot. problematyki przemocy wśród uczniów biorących udział w niniejszym przedsięwzięciu.

Ustawiono przy schodach do USC przy Placu Jana Pawła II naturalnej wielkości kartonowe figur: ofiary przemocy fizycznej z napisem „potrzebuję pomocy”, sprawcy przemocy z napisem „powstrzymaj mnie” i dziecka – świadka przemocy z napisem - „boję się”.  /przygotowane przez uczniów/.

Rozdawano przechodniom ulotki z informacjami dotyczącymi świadczonych usług na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz niebieskie balony z nadrukiem ,,REAGUJ NA PRZEMOC”. Nawoływano do reagowania na przemoc. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony przechodniów, którzy z chęcią przysłuchiwali się skandowanym hasłom, czytali ulotki.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie dziękuje kadrze pedagogicznej i młodzieży Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie za pomoc w przygotowaniu i aktywny udział w happeningu. 

     

     

     

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x