Powiat Słubicki otrzyma wsparcie w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

25.08.2014, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

Powiat Słubicki otrzyma wsparcie finansowe na realizację projektu pt. „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” . Ww. projekt został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. W ramach projektu planowane jest m.in. przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej oraz zorganizowanie w ramach tej kampanii konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie. Ponadto, zaplanowano również ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci, zorganizowanie spektaklu profilaktycznego dla młodzieży, warsztatów dla rodziców oraz poradnictwa psychologicznego. Termin realizacji projektu to lipiec – grudzień 2014 rok.

1. Analiza zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim .

Na podstawie danych otrzymanych m.in. z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Słubickiego, Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zamierzamy dokonać analizy zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim. Chcemy również na tej podstawie wystosować wnioski dotyczące grup osób, które są zagrożone przemocą w rodzinie (lipiec - wrzesień 2014 rok).

2. Opracowanie i przyjecie do realizacji Powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2018.

Po dokonaniu analizy zjawiska przemocy w rodzinie w Powicie Słubickim i na podstawie wniosków z tej analizy, zamierzamy opracować i przyjąć do realizacji Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2018 (wrzesień - październik 2014 rok).

3. Przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej oraz zorganizowanie w ramach tej kampanii konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie , której celem byłoby zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, a także poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie.

- lokalna kampania społeczna - przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dotyczącej przemocy w rodzinie – jej definicji, rodzajów przemocy, etapów oraz skutków; Rozpowszechnienie ulotek i plakatów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotyczących zjawiska przemocy (sierpień - grudzień 2014 rok),

- zorganizowanie konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie skierowanej do osób zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim (październik 2014 rok)

- ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci z klas IV – VI ze Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Słubickiego „Rodzina na medal – wolna od przemocy” (październik - listopad 2014 rok);

4. Lokalne wydarzenie kulturalne – teatr profilaktyczny dotyczący przemocy .

- zaproszenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spektakl profilaktyczny. Działanie to ma na celu zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Planujemy skorzystać z oferty teatrów, które wystawiają tego typu spektakle, ponieważ oddźwięk udziału w takim przedstawieniu być może będzie większy od uczestnictwa w wykładzie, czy też pogadance. Chcemy, poprzez inną niż zwyczajowa, formę przekazu dotrzeć do młodych ludzi.

5. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców „Rodzic na medal”.

Warsztaty skierowane do rodziców (rodzin zagrożonych przemocą domową) miałyby na celu przede wszystkim propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Wymiar godzin warsztatów: 4 spotkania po 3 godziny lekcyjne, łącznie 12 godzin warsztatów. (październik - listopad 2014 rok)

6. Spotkania z psychologiem.

Spotkania z psychologiem będą realizowane w formie indywidualnego poradnictwa. Będą miały na celu nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ze spotkań z psychologiem będą mogły skorzystać osoby, rodziny z terenu Powiatu Słubickiego (2 godziny w tygodniu - od września do grudnia 2014 roku).

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x