Konferencja pt. „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy”

10.10.2014, dodał: Marta Kalarus (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat słubicki)

W dniu 2 października 2014 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się konferencja pt. „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy ”. Konferencja   zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Przybyłych gości powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Słubicach Anna Gołębiowska. Następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Starosta Słubicki – Andrzej Bycka. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego Kazimiera Jakubowska oraz Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.

Jako pierwszy zaprezentował swoje wystąpienie Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który przedstawił funkcjonowanie portalu Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy .

Następnie Anna Wiechcińska – Szymańska psycholog, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie, poprowadziła dwa wykłady:

- „Systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie warunkiem skutecznej ochrony osób krzywdzonych i profilaktyki przemocy w Polsce”, oraz

- „Budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną z problemem przemocy w oparciu  o współdziałanie służb”

Zakres tematyczny konferencji obejmował również tematy: „Przemoc domowa i uzależnienia” – Lidia Klimczuk, terapeuta uzależnień oraz „Dziecko w systemie przemocy w rodzinie” – Justyna Sternak, psycholog oraz psychoterapeuta.

Na koniec wystąpienie pt. „Obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w toku realizacji procedury Niebieskiej Karty” zaprezentował   Adam Grochoła – prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach.

W konferencji wziął także udział Mariusz Nowak Prokurator Rejonowy w Słubicach, Marzena Kwiek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słubicach, Dorota Łazarczyk Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasza Chata w Cybince, Renata Kubiak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, Sławomir Karatysz Kierownik Ośrodka Polityki Społecznej w Rzepinie, Anna Pokrzywka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.

Uczestniczyli w niej również Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin Powiatu Słubickiego, kuratorzy Sadu Rejonowego w Słubicach, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagodzy szkolni, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Konferencja ta była niezwykła szansą na pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej tematyki przemocy, jak i do zapoznania się z podejściem do pracy zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy. Była również okazją promowania dobrych praktyk.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x