Działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przemocą i przemocą w rodzinie, świadczone przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim

01.07.2014, dodał: Adam Paszkowski (Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim, Miasto Gorzów Wlkp.)

Osoby pierwszego kontaktu nr 1 i nr 2:

Pokój nr 8  ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00
Tel. 95/7225440 mail: roszio@bratkrystyn.pl

Działania:
- przekierowywanie do prawnika
- przekierowywanie do psychologa
- przyznawanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej na przejazd w celu załatwiania spraw
- udzielanie pomocy w postaci: paczek żywnościowych i bonów obiadowych do jadłodajni, schronienia z wyżywieniem, zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków higieny i czystości)
- kwalifikowanie do pomocy w zakresie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny (tylko spółdzielczy lub własnościowy).

Czytaj: WIĘCEJ

Pomoc prawna w Gorzowie Wlkp.

Zapis do prawnika codziennie do 8.00-18.00 osobiście lub telefonicznie Tel. 95/7225440

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
Poniedziałek 15.00-18.00 (Prawnik 2)
Wtorek 10.00-13.00 (Prawnik 1)
Środa 10.00-13.00 (Prawnik 1)
Czwartek 15.00-18.00 (Prawnik 1)
Piątek 14.00-17.00 (Prawnik 2)

Pokój prawnika nr 1 ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7225440  mail: roszio@bratkrystyn.pl

Psycholog: pomoc psychologiczna / poradnictwo psychologiczne w Gorzowie Wlkp.
Poniedziałki 14.00-18.00
Czwartki 16.00- 18.00

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II
Pokój psychologa ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7225440
mail: roszio@bratkrystyn.pl

Psychoterapia grupowa w Gorzowie

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
Grupa terapeutyczna osób pokrzywdzonych – terminy do ustalenia z grupą – także w weekendy
Grupa terapeutyczna rodzin osób pokrzywdzonych – terminy do ustalenia z grupą – także w weekendy
Pokój psychoterapeuty ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7225440
mail: roszio@bratkrystyn.pl

Asystenci osoby pokrzywdzonej

Pokój 6 i 7 ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7225440
od poniedziałku do piątku np. od 11.00 – 16.00 w tym dyżury z prawnikiem w gminach:
- kierowanie do prawnika i psychologa, do miejsc schronienia
- wydawanie biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej,
- wydawanie paczek żywnościowych, bonów obiadowych, udzielanie schronienia z wyżywieniem, pomocy rzeczowej (odzież, bielizna, obuwie, środki higieny i czystości)
- kwalifikowanie do pomocy w zakresie dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny

Pomoc prawna w Gminach – umawianie telefoniczne lub bezpośrednio w dniu dyżuru:

Kontakt z prawnikiem: b-lukaszczuk@o2.pl 

Bogdaniec – dyżury w godz. 9.00 – 12.00
- GOPS Bogdaniec, Kierownik tel. 95/7510073;
Mail: gopsbogdaniec@wp.pl
Terminy w 2014 roku:
kwiecień 16, 23
maj 6, 20
czerwiec 10, 24
lipiec 8, 15
sierpień 5, 26
wrzesień 9, 23
październik 7, 21
listopad 4, 18
grudzień 2, 16

Deszczno – dyżury w godz. 9.00 – 12.00
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5 tel. 95/7287673; mail; ops.deszczno1@wp.pl
Terminy w 2014 roku:
kwiecień 22, 28
maj 7, 21
czerwiec 11, 25
lipiec 9, 16
sierpień 6, 27
wrzesień 10, 24
październik 8, 22
listopad 5, 19
grudzień 3, 17

Kłodawa – dyżury w godz. 9.00 – 12.00
Urząd Gminy ul. Gorzowska 40 tel.95/7216660;
mail: opsklodawa@wp.pl
Terminy w 2014 roku:
kwiecień 15, 29
maj 9, 23
czerwiec 13, 27
lipiec 11, 18
sierpień 8, 29
wrzesień 12, 26
październik 10, 24
listopad 7, 21
grudzień 5, 19

Lubiszyn – dyżury w godz. 9.00 – 12.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Jedności Robotniczej 1
tel. 519 513 144, 95/7205557; mail: opslubiszyn@wp.pl
Terminy w 2014 roku:
kwiecień 17, 25
maj 5, 19
czerwiec 9, 23
lipiec 7, 14
sierpień 4, 25
wrzesień 8, 22
październik 6, 20
listopad 3, 17
grudzień 1, 15

Santok – dyżury w godz. 9.00 – 12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gorzowska 19
tel. 95/7287527; mail: ops@santok.pl 
Terminy w 2014 roku:
kwiecień 18, 24
maj 8, 22
czerwiec 12, 26
lipiec 10, 17
sierpień 7, 28
wrzesień 11, 25
październik 9, 23
listopad 6, 20
grudzień 4, 18

Centrum Wychodzenia z Bezdomności
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 62a
Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego kobietom i mężczyznom
przyjęcia od 8.00 – 22.00 (w sytuacjach kryzysowych całodobowo – szczególnie poprzez wstawiennictwo policji, straży miejskiej)
Tel.95/7201840;
mail: i.stelmaszczuk@bratkrystyn.pl
Kierownik ds. osób bezdomnych

Schronisko dla bezdomnych w Długim
Ul. Turystyczna 14 , 66-500 Strzelce Krajeńskie
Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego mężczyznom
Przyjęcia od 8.00-22.00 (w sytuacjach kryzysowych całodobowo – szczególnie poprzez wstawiennictwo policji, straży miejskiej)
Tel/fax: 95/7636888
Kierownik kom. 608449705

Dział Pomocy Rzeczowej
Wydawanie używanie przedmiotów: mebli, odzieży i obuwia, sprzętu TV. agd i innych przedmiotów w Dziale Pomocy Rzeczowej
Poniedziałek – piątek 11.00-17.00
ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. / fax 95/7206630
mail: biuro@bratkrystyn.pl 

Dział Pomocy Żywnościowej
Poniedziałek –piątek 11.00-15.00
Wydawanie paczek żywnościowych w Dziale Pomocy Żywnościowej
ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.95/7201840
mail: biuro@bratkrystyn.pl 

Jadłodajnia dla ubogich
ul. Chodkiewicza 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Kierownik tel. 503531944
Wydawanie obiadów na podstawie bonów od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00-13.00 w piątek wydawanie suchego prowiantu na weekendy
mail: biuro@bratkrystyn.pl

Projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej pt. NIGDY WIĘCEJ! – program pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin (10 kwietnia - 31 grudnia 2014)

DORADCA ds. PIERWSZEGO KONTAKTU

- paczki  żywnościowe
- bony żywnościowe do jadłodajni
(ul. Chodkiewicza 20)
- pomoc rzeczowa (odzież, obuwie, środki czystości i higieny, leki, środki sanitarne)
- bilety komunikacji publicznej na dojazd do miejsc załatwiania spraw
- schronienie z  wyżywieniem w  Centrum Wychodzenia z Bezdomności w Gorzowie
(kobiety i mężczyźni) lub w Schronisku dla mężczyzn w Długiem (gm. Strzelce Kraj.)
- warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przed opuszczeniem placówek
penitencjarnych w zakładach karnych

poniedziałek 13.00 – 17.00
wtorek 13.00 – 16.00
środa 13.00 – 14.00
czwartek 13.00 – 17.00
piątek  13.00 – 16.00
pokój nr 1
ASYSTENT osób opuszczających placówki penitencjarne i ich rodzin
pokój nr 5
tel. 95/7201840
poniedziałek  9.00 – 11.00
wtorek 11.00 – 13.00
środa 11.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 11.00
piątek  11.00 – 13.00
PORADNICTWO PRAWNE zapisy w pokoju nr 1 lub pod nr tel. 95/7225440
(w tym wizyty w zakładach karnych)
PSYCHOTERAPIA  w tym terapia uzależnień zapisy w pokoju nr 1 lub pod nr tel. 95/7225440
(w tym wizyty w zakładach karnych) 

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x