Większa efektywność Policji lubuskiej w ujawnianiu przemocy w rodzinie

23.04.2014, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Zwiększyła się efektywności Policji lubuskiej w ujawnianiu przemocy w rodzinie. Zaobserwować można także większą skłonność ofiar przemocy w rodzinie i świadków przemocy do zgłaszania problemu Policji. W 2013 r. w woj. lubuskim wzrosła liczba sporządzonych przez Policję formularzy „Niebieska Karta - A” – o 26%.  

Zdecydowaną większość spośród osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie stanowią kobiety (68%). Wśród osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie największą grupę stanowili mężczyźni (93%). Kobiety stosowały przemoc w 6% przypadków. W większości przypadków (63%) osoby  wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie były pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze Policji lubuskiej w 2013 r. zanotowali najwięcej przypadków przemocy psychicznej (46%).

Na podstawie statystyk można stwierdzić wzrost efektywności pracy Policji w zakresie wszczynania postępowań przygotowawczych z art. 207 k.k.Ich liczba, w porównaniu z 2012 r. zwiększyła się o 19,7%. Wzrosła również liczba przestępstw stwierdzonych z art. 207 k.k. – o 11,4%.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez Policję lubuską przedstawione są dokumencie „Analiza realizacji procedury pn.„Niebieskie Karty” przez komendy miejskie i powiatowe Policji woj. lubuskiego w 2013 r.” ( w zakładce Dokumenty).

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x