Zespół interdyscyplinarny

19.10.2013, dodał: Administrator User (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Miasto Zielona Góra)

Na terenie miasta

Zespół Interdyscyplinarny:

 1. ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu miasta, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej;
 2. ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy;
 3. zespół służy przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale także specjalistom pracującym w tym obszarze. Powołanie w mieście zespołu jest też pewnym usystematyzowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platforma współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających;

z ustawy:
- zadaniem zespołu (w myśl ustawy z 2010 r.) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2)

Zadania dodatkowe:

 1. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie;
 2. opracowanie dokumentacji pracy Zespołu oraz grup roboczych;
 3. konsultacje indywidualnych przypadków zgłaszanych przez grupy robocze, pomoc w diagnozie oraz budowaniu planu pomocy;
 4. gromadzenie danych przekazywanych przez grupy robocze;
 5. stworzenie bazy danych zawierającej informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 6. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Zespołu za każdy rok kalendarzowy.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x