POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

17.02.2017, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Od poniedziałku - 22 lutego 2017 r. do niedzieli - 26 lutego 2017 r., w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ” lubuska Policja uruchomi Punkty Konsultacyjne oraz numery telefonów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. W Punktach tych, na terenie całego województwa lubuskiego, dyżurować będą policjanci wraz z ekspertami.

Policja podczas „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest ępstwem” współpracować będzie z takimi instytucjami jak: powiatowe centra pomocy w rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prokuratury, miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz stowarzyszenia i inne organizacje społeczne (WYKAZ DYŻURÓW POLICJANTÓW I EKSPERTÓW - TUTAJ).

W ramach „Tygodnia… ” Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. wraz z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Praw Człowieka oraz z psychologiem zorganizował spotkanie edukacyjno – informacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. i Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 lutego 2017 r.) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej KWP w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkania przedstawiony zostanie temat cyberprzestępczości i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówiona zostanie Polska Karta Praw Ofiary, a psycholog przedstawi psychologiczny profil ofiar przestępstw.

Natomiast Wojewódzki Punkt Konsultacyjny uruchomiony zostanie w siedzibie Komisariatu Policji II Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kwiatowej 10 w Gorzowie Wlkp. 24 lutego 2017 roku (piątek) w godz. od 10.00 do 14.00, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wraz kuratorem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - udzielą porad wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz zainteresowanym uzyskaniem jakiejkolwiek innej pomocy lub porady.

W 2016 roku, podczas obchodów „Tygodnia… ” lubuscy policjanci we współpracy z ekspertami, na terenie województwa lubuskiego, udzielili 53 porady indywidualne. W przedsięwzięciach zorganizowanych przez Policję udział wzięło 340 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najczęściej sprawy, z którymi zgłaszały się osoby pokrzywdzone przestępstwem dotyczyły przemocy w rodzinie i procedur prawnych z tym związanych, a także otrzymania pomocy psychologicznej lub terapeutycznej przez osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej.  

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, która powstała jeszcze w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x