Powiatowe Forum na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” w Zielonej Górze

09.12.2014, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu zielonogórskiego spotkali się podczas Powiatowego Forum pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” pod patronatem Wojewody Lubuskiego , które odbyło się 5 grudnia 2014 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.

Wzięli w nim udział policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, kuratorzy sądowi i pedagodzy szkolni z powiatu zielonogórskiego. Forum otworzył insp. Andrzej Kostka Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze. Następnie  podinsp. Mariusz Olejniczak z Wydziału Sztab Policji i Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz podinsp. Anna Księżak-Nowak - koordynator procedury „Niebieskie Karty” w Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawili statystyki dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzonej przez Policję i wnioski z jej realizacji na terenie powiatu zielonogórskiego i całego woj. lubuskiego. Kompetencje kuratorskiej służby sądowej, formy i metody współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi omówiła Anna Luczek - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Natomiast informacje na temat współpracy prokuratury z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi w obszarze pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazał Robert Kmieciak Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze. W dalszej części forum Beata Kiecana – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przedstawił działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast Anna Obiegło z Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podsumowała funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w woj. lubuskim. W ramach prezentacji „dobrych praktyk”, działalność Zespołu i Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze przedstawiła podinsp. Małgorzata Barska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze, natomiast funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogrodzie Bobrzańskim – Agnieszka Bandiak – Przewodnicząca Zespołu i kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrz. oraz Dorota Laskowska - Kawała - Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrz. Ostatnia część forum poświęcona była dyskusji na temat działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.  Uczestnicy zwrócili uwagę na trudności z pozyskaniem do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych sprawców przemocy w rodzinie. Problemem jest także zaangażowanie do udziału w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych przedstawicieli środowiska lekarskiego. Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z  Fundacją „Contra Crimen”  w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego. 

Zdjęcia z forum znajdują się w zakładce "Galeria".

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x