Powiatowe Forum na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” w Żaganiu

28.11.2014, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu żagańskiego spotkali się podczas Powiatowego Forum pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” pod patronatem Wojewody Lubuskiego , które odbyło się 26 listopada 2014 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu.

Wzięli w nim udział policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, kuratorzy sądowi i pedagodzy szkolni z powiatu żagańskiego. Forum otworzyli Anna Michalczuk – Starosta powiatu żagańskiego i mł. insp. Daniel Gotthardt - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Następnie  podinsp. Dariusz Pankiewicz Naczelnik Wydz. Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu oraz podinsp. Anna Księżak-Nowak - koordynator procedury „Niebieskie Karty” w Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawili statystyki dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzonej przez Policję i wnioski z jej realizacji na terenie powiatu żagańskiego i całego woj. lubuskiego. Kompetencje kuratorskiej służby sądowej, formy i metody współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi omówiła Anna Luczek - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Natomiast informacje na temat współpracy prokuratury z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi w obszarze pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazała Anna PierścionekProkurator Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. W dalszej części forum Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przedstawił działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast Anna Obiegło z Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podsumowała funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w woj. lubuskim. Ostatnia część forum poświęcona była dyskusji na temat działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.  Współpraca instytucji i służb w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych została oceniona bardzo dobrze. Uszczegółowienia wymaga sposób przekazywania informacji kuratorom sądowym na temat sprawców przemocy objętych dozorem kuratorskim. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych borykają się również w dużą ilością wszczynanych procedur „Niebieskie Karty”.

Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z  Fundacją „Contra Crimen”  w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego. W najbliższym czasie Powiatowe fora na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy”odbędąsię również w dwóch innych powiatach woj. lubuskiego:

  • gorzowskim - 2 grudnia 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
  • zielonogórskim – 5 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

 Zdjęcia z forum znajdują się w zakładce "Galeria".

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x