Powiatowe Forum na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” w Sulęcinie

21.11.2014, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

 Przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu sulęcińskiego spotkali się podczas Powiatowego Forum pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” pod patronatem Wojewody Lubuskiego , które odbyło się 19 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. 

Forum otworzyli mł.insp. Zbigniew Pytka – Naczelnik Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., nadkom. Paweł Rynkiewicz - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie oraz Dariusz Ejchart - Starosta Powiatu Sulęcińskiego. Następnie  podkom. Anna Buczkowska – Zastępca Naczelnika Wydz. Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie oraz podinsp. Anna Księżak-Nowak - koordynator procedury „Niebieskie Karty” w Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawiły statystyki dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzonej przez Policję i wnioski z jej realizacji na terenie powiatu sulęcińskiego i całego woj. lubuskiego. Kompetencje kuratorskiej służby sądowej, formy   i metody współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi omówiła Alicja Zapiórkowska-Gibas - Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Wiele praktycznych informacji przekazała Prokurator Monika Pytlińska z zakresu współpracy prokuratury z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi w obszarze pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

W dalszej części forum Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przedstawił działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast Anna Obiegło z Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podsumowała funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w woj. lubuskim.

Ostatnia część forum poświęcona była prezentacji „dobrych praktyk” w działalności zespołów interdyscyplinarnych. Pracę ZI w Sulęcinie zaprezentowała Aldona Żuk – członek zespołu, natomiast Anna Kozioł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie omówiła realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w powiecie sulęcińskim oraz funkcjonowanie Domu Samotnej Matki w Sulęcinie. Na zakończenie forum jego uczestnicy mieli możliwość przedstawienia własnych wniosków i uwag dotyczących działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Współpraca instytucji i służb w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych została oceniona bardzo dobrze. Wśród problemów wskazywano głównie trudności w zebraniu grupy osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Forum miało na celu rozwój lokalnych systemów przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, zdefiniowanie potrzeb oraz barier utrudniających kreowanie skutecznej lokalnej strategii rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie, a także wzmocnienie kompetencji uczestników poprzez wymianę doświadczeń oraz „dobrych praktyk” w tym zakresie. Wzięli w nim udział policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, kuratorzy sądowi i pedagodzy szkolni z powiatu sulęcińskiego.

 Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z  Fundacją „Contra Crimen”  w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego.

            W najbliższym czasie Powiatowe fora na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy”odbędąsię również w trzech innych powiatach woj. lubuskiego:

  • żagańskim - 26 listopada 2014 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu,
  • gorzowskim - 2 grudnia 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
  • zielonogórskim – 5 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Zdjęcia z forum znajdują się w zakładce "Galeria".

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x