Powiatowe Forum na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” w Gorzowie Wlkp.

03.12.2014, dodał: Anna Księżak-Nowak (Komenda Wojewódzka Policji, Miasto Gorzów Wlkp.)

Przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu gorzowskiego spotkali się podczas Powiatowego Forum pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” pod patronatem Wojewody Lubuskiego , które odbyło się 2 grudnia 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

W Forum wzięli w nim udział policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, ochrony zdrowia, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni z powiatu żagańskiego.

Forum otworzył insp. Sebastian Banaszak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Następnie  kom. Anna Stawarska Naczelnik Wydz. Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz podinsp. Anna Księżak-Nowak - koordynator procedury „Niebieskie Karty” w Wydz. Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawiły statystyki dotyczące procedury „Niebieskie Karty” prowadzonej przez Policję i wnioski z jej realizacji na terenie powiatu gorzowskiego i całego woj. lubuskiego. Kompetencje kuratorskiej służby sądowej, formy i metody współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi omówiła Alicja Zapiórkowska-Gibas Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Natomiast informacje na temat współpracy prokuratury z zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi w obszarze pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie przekazała Barbara Furmańska Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

W dalszej części forum Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przedstawił działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast Anna Obiegło z Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podsumowała funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w woj. lubuskim. „Dobre praktyki” w funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych zaprezentowała Anna Sadzik - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Ostatnia część forum poświęcona była dyskusji na temat działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.  Współpraca instytucji i służb w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych została oceniona bardzo dobrze. Zwrócono uwagę na niewystarczający poziom zaangażowania w realizację procedury przedstawicieli ochrony zdrowia. W niektórych gminach uszczegółowienia wymaga sposób przekazywania informacji kuratorom sądowym na temat sprawców przemocy objętych dozorem kuratorskim. Należy również zadbać o odpowiednie warunki lokalowe podczas spotkań członków grup roboczych z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie. Głównym wnioskiem forum była potrzeba edukacji i szkoleń członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz spotkania przedstawicieli służb i instytucji  działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym miast i gmin.

Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z  Fundacją „Contra Crimen”  w ramach realizacji Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego.

            W najbliższym czasie Powiatowe forum na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy”odbędzie się również w powiecie  zielonogórskim – 5 grudnia 2014 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.

Zdjęcia z Forum znajdują się w zakładce "Galeria".

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x