Informacja o uruchomieniu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

07.02.2018, dodał: Agnieszka Szymczukiewicz-Chałupka (Administrator users)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 z późn. zm.) na dyrektorach szkół oraz organizatorach wypoczynku dla dzieci (np. kolonii letnich, wyjazdów na ferie zimowe, agroturystyki, obozów sportowych) spoczywa obowiązek sprawdzania, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy w przypadku zatrudnienia lub podjęcia innych form współpracy (np. wolontariat) w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie, zajęcia dodatkowe w instytucjach kultury) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).
W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:
1) Założyć na stronie internetowej rps.ms.gov.pl  konto użytkownika instytucjonalnego;
2) Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
3) Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP;

Informacje uzyskane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl  umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS. Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Na tej stronie korzystamy z ciasteczek (cookies). Odwiedzając tę stronę zgadzasz się na przechowywanie ciasteczek na twoim urządzeniu.

x